AKYAKA


Kızılçakçak adı ile bilinen ilçemiz 1534 yılında  Osmanlı Padişahı  Kanuni Sultan Süleyman tarafından feth edilerek Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.1877-1878 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası arasında çıkan halk arasında 93 Harbi adı ile bilinen savaşa kadar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde kalan ilçemiz bu savaş sonrasında Çarlık Rusyası işgali altında kalmıştır.1914 yılında çıkan 1.Dünya Savaşı sonlarına doğru 1917 yılında Çarlık Rusyasında vuku bulan Bolşevik ihtilali sonrasında rejim değiştiren Rusya  S.S.C.B. adını alarak topraklarımızdan çekilmiştir. 1917 yılından sonra Ermeni işgali altında kalan topraklarımız, 3 Kasım 1920 tarihinde Kazım Kara Bekir Paşa komutasındaki Türk orduları tarafından kurtarılarak tekrar Türk topraklarına katılmıştır.

1922 ve 1926 yılları arasında ilçe teşkilatı olan Akyaka 1926 yılında Arpaçay ilçesine bağlanmak sureti ile Bucak idari birimine dönüştürülmüştür. 1961 yılında Ülkemiz genelinde yapılan isim değişikliği sırasında ilçemiz Kızılçakçak ismini değiştirerek bugünkü ismi olan Akyaka adını almıştır. 4 Haziran 1972 yılına kadar muhtarlıkla idare edilen Akyaka Bucağı yapılan ara seçimler ile belediye teşkilatına kavuşmuştur.

19.06.1987 tarihinde kabul edilen 3392 sayılı 103  yeni ilçe kurulması ile ilgili kanun kapsamına alınarak 29 Temmuz 1988 gün ve 3392 sayılı kanun gereğince mülki taksimat yapılarak Akyaka İlçesi olarak idare yapısına kavuşmuştur.

NÜFUS YAPISI

İlçemiz merkezine bağlı 3 mahalle olup, 2010 yılı verilerine göre ilçemizin toplam nüfusu  2273’dür.İlçemize bağlı bulunan 27 köyün ise toplam nüfusu 9.750’dir. Bunların toplamları alındığında ise ilçe genelinin nüfusu 12.023’dür.

İlçemizin toprak ve nüfus bakımından en büyük köyleri ilçenin doğusunda bulunan  ve ilçeye 2 km. uzaklığı bulunan Demir kent köyü ile, ilçenin kuzey doğusunda bulunan ilçeye yaklaşık 3 km. uzaklığı bulunan Esen yayla köyleridir.

İlçemizin yıllık nüfus artışı % 0.74 civarındadır. 

GENEL COĞRAFYA ve YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

İlçemizin Doğusunda Ermenistan Cumhuriyeti,Batısında ve Güneyinde Kars İl merkezi ve Kuzeyinde Arpaçay İlçesi olup, 550 km² topraklar üzerine kurulu bulunmaktadır. İlçemizin Ermenistan Cumhuriyeti ile 52 km. sınırı olup ilçe merkezinin ,Türkiye Cumhuriyetinin Ermenistan Cumhuriyeti ile bağlantısının olduğu Doğu Kapı sınır kapısı ile mesafesi 13 km.dir.

İlçemizin rakımı 1477m. olmakla ülkemizin orta kısımlarında bulunan İç Anadolu,Güney Karadeniz veya İç Ege Bölgelerinin coğrafi yapısına sahiptir. Bu özelliği ile geniş düzlükler ve bozkırlara sahiptir.

Kaynağını Sarıkamış ilçesinden alan Kars Çayı ve kaynağını ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Terelik mevkiinden alan Karahan Çayı ilçemizden geçerek Akyaka’nın doğusunda Ermenistan Cumhuriyeti sınırında  bulunan Arpaçay Barajına dökülmektedirler.

Her iki çayda ilçemizde sulama amaçlı olarak kullanılmaktadırlar.

İKLİM VE HAVA ŞARTLARI

Yöremizde her ne kadar  sert Karasal  iklimin hakim olduğu düşünülmekteyse de  yapılan barajlar  sayesinde yer yer Kara Deniz ikliminin özellikleri görülmektedir. Yöremiz ve çevresinde yapılan çalışmalar sayesinde Evliya Çelebi ’nin  Seyahatnamesinde bahsettiği sert kış mevsimleri  tarihe karışmıştır.   

Yöremiz Karasal İklimin tipik özellikleri olan kışları soğuk yazları sıcak ve kurak olan nitelikleri taşımaktaysa da Ermenistan sınırlarımızda bulunan Arpaçay Barajı civarlarında bulunan köylerimizde yer yer Karadeniz ikliminin karakteristik özelliklerinden olan bol yağışlı ve nemli hava hüküm sürmektedir.